יום רביעי 15 אוגוסט 2018   כניסה למערכת  
 הודעות כלליות
בעקבות "מערכת ממוקדת בגרות", המערכת האינטרנטית לא תעודכן יותר. 

שינויי המערכת יתבצעו על גבי קובץ מערכת לימוד לאחר הפסח

לא ישלחו הודעות שינויי מערכת על מורים נעדרים וביטולי שיעורים, אלא במקרים בהם יהיו שינויים קיצוניים. 

באחריותכם התלמידים לבדוק את שינויי המערכת הרלוונטיים עבורכם
 
 
 מערכת שעות
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   הודעות כלליות   אירועים   לוח אירועים   שיעורי בית   תצוגה למורה  
מעודכן ל: 20.03.2018, שעה: 18:37, מסך: A120453
שחף מערכות מידע